Berard AIT Metodunun Faydalı Olduğu Alanlar

KONUŞMA GECİKMESİ

Yaşı geldiği halde konuşma gelişimi yavaş olan çocuklarda  Berard Metodu’nun hızlı bir başlangıç olduğu  1960 yılından bu yana  eğitim verilen öğrencilerin gözlem raporlarında görmekteyiz. Berard Metodu algı-    motor-yorum yetilerimizi artırarak bilgi alma yetimizi de yükseltir. Bu sayede konuşamayan bir çocuk Berard Eğitiminden sonra konuşma eğitimine en üstün kaabiliyeti ile cevap vereceğinden hemen konuşma  terapistlerinden eğitim almalıdır. Dil-konuşma terapisti, kendi özel dünyasından çıkan ve öğrenmeye hazır öğrencisi ile çalışıp öğrencisini iletişim kurmada en yüksek noktasına çıkarır.

Öğrenme zorluğu olan, geç öğrenen, algısı yavaş olan, harfleri ve heceleri karışık yazan, harfleri doğru kullanamayan öğrenciler Berard Metodu ile eğitim aldıktan sonra açılan algıları ve bunun sonunda  konsantrasyon ve odaklanma güçlenmesi ile büyük adımlar atmaktadır.

Berard Metodu bir ÖN EĞİTİM’ dir. Berard Eğitimi sonrası çocuk/öğrenci,  öğrenimde iyi sonuçlar alır. Konuşma eğitimi, geç öğrenme eğitimi, harf-sayı karıştırmama eğitimi ya da ilköğretim-liseye giden öğrenci,  Berard Metodundan sonra en yüksek verimi alır.

KEKEMELİK ÖN EĞİTİMİ

Konuşma Bozukluklarında ki bu da farklı bozukluklar şeklinde görülebilir. Bunlardan bazıları; hiç konuşamamak, birkaç kelime konuşmak, bazı harfleri söyleyememek, yarım konuşmak, utanma yüzünden  konuşamamak ve kekelemek sayılabilir. Bütün bu durumlarda çocuğun ve kişinin hangi eğitimi alırsa alsın ilk uygulanan eğitim Berard Metodu olduğu takdirde konuşma terapisi ve kekeleme eğitiminde büyük bir  sıçrama yaptığı hatta bazen birkaç yıllık bir ilerleme kaydedildiği görülmektedir. Öncelikle konuşmaya fiziksel bir engel olmadığı bilinmelidir. Fiziksel bir engel olmadığı halde konuşma yoksa, motor hareketleri  (konuşma için gerekli olan ince motor)  ve zihindeki yorum merkezini harekete geçirdiğinden ön eğitim olarak çocuğa Berard Metodu uygulanınca konuşma terapisinden alınan sonucun,  Berard Metodu Eğitimi ,  doğrudan konuşma veya konuşma takılması terapisi verilen çocuklara oranla, daha kısa zamanda ve daha hızlı olduğu görülmektedir.

OKUMA – YAZMA SORUNU

Yapılan istatistiklerde, öğrenme gecikmesi olduğu durumlarda öğrenciye uygulanan İşitsel Algı Eğitimi sonrasında öğrencinin bu sorunu büyük ölçüde aştığı görülmüştür. 1960’larda Berard, kendi çocuklarında bu  soruna çözüm ararken ulaştığı İşitsel Algı Eğitimi sonrasında kendi çocuklarına ve dünyadaki diğer çocuklara da yardımcı olmuştur. 8.000 kişiye uygulama yapan Berard eğitimin sonuçlar hakkında sağlam  kanıtlara sahip olmuş ve daha sonra yapılan istatistikler  de  bu sağlamlığı kanıtlamıştır. Bugün Disleksi olarak bilinen öğrenme güçlüğü Berard Metodu sayesinde büyük ölçüde aşılmaktadır. Berard Metodu;  okuma, yazma ve öğrenme bozukluklarında bir ön eğitim olarak algının açılmasını sağlayıp, öğrenmenin temel tuğlalarını örer. Bu eğitim sonucunda öğrenci öğrenmeye zihin yolları olarak açık olduğundan bilgi  depolamada kolaylık yaşar.

Nasıl oluyor da Berard Metodu öğrenmede kolaylık sağlayabiliyor? Metot öncelikle öğrenmede gerekli olan sağ ve sol zihnin birlikte çalışmasını sağlar. Sol zihnin anlama-yorum-inceleme-içerik-kelimeler ve sayılar  gibi gerekli tuğlaların birleştirilmesi için sağ zihnin yardımına ihtiyacı vardır. Motor hareketlerimiz ile (okuma-yazma-konuşma)  öğrenme gerçekleşir. Öğrenmenin kısa yolu sağ kulak baskınlığı ollduğunu daha  1960’lı yıllarda anlatan ve eğitimini bunun üzerine kuran Berard: ‘Sağ kulaktan gelen seslerin, konuşma ve yorum (kelimeler ve sayıların sol zihnimizde bulunduğunu düşününce) merkezinin bulunduğu sol zihne  doğrudan ulaşması öğrenmede hız kazandırdığı gibi öğrenciye öğrenmekten de keyif aldırmaktadır’. Öğrenmenin en kısa yolu sağ kulaktır çünkü sol zihne en kısa yoldur, diyen Berard öğrenmede yavaşlığı olan  çocuk ve yetişkinlerin öğrenmenin uzun yolu olan sol kulak baskın dinleme yaptıklarını söylemiştir. Berard Eğitimi sonrası bu kişilerde sağ kulak baskınlığı ya da eşit baskınlık oluştuğundan öğrenmenin hız  kazandığını ve çocukların okumayı sevdiğini göstermiştir. Öğrencide, öğrenme yavaşlığı ve kitap okumaya isteksizlik varsa,  disleksi ihtimali düşünülmelidir. Öğrenime başlamadan önce uygulanacak olan Berard  Metodu ile öğrencinin önündeki zor yol kısalacaktır.

MOTOR HAREKETLERİN GELİŞİMİ

Berard Metodu el becerileri gerektiren hareketlerden tutarak tüm sporlarda gerekli olan motorik hareketleri güçlendirir.

Bilimsel Raporlar

Study Results

El becerileri için gerekli motor hareketlerin gelişebildiğine dair çarpıcı bir örnek aşağıdaki resimde görülmektedir. 12 yaşında İsveçli otizmli bir kız öğrencinin Berard Metodu Eğitiminden önce çizdiği bir at resmi. Aşağıda gördüğünüz diğer  at resmi gene aynı öğrenciye ait. İkinci at resmini Berard Eğitimini bitirdikten 5 ay sonra çizmiştir. 5 ay gibi bir sürede algı değişimini bu kadar net görebiliyoruz. Berard Metodu Eğitimi sırasında, daha müzik  dinletileri sırasında öğrencilerdeki değişiklikleri, genelde çocuğu daha seyrek gören akrabalar belirgin farkederler. Aslında bunlar küçük değişimlerdir. Gelişimin tam yerine oturması 6 ay alır. Bundan sonra  çocuğun diğer eğitimlerine çok özen gösterilmelidir. Otizmli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin algısının her seferinde daha ileri taşınması için eğitimin tekrarlanmasına gerek duyulabilir. Berard Metodu’nundan  en yüksek verimi almak için; çocuğun eğitim sırasında sağlıklı kulaklara sahip olduğuna dikkat etmek gerekir. Eğitim sonrası kulaklıkla müzik dinletmemeli ve kulaklarına su kaçmaması için havuzdan-denizden  çıktıktan sonra kulaklar kurulanmalıdır.Bir cevap yazın