RA Pozitif Danışmanlık

Bilişsel ve Davranışçı Terapi

Bilişsel ve Davranışçı Terapi |

Bilişsel Davranışçı Terapinin amacı, kişinin elindeki bilgileri yanlış yorumlama hatalarını düzeltmek, kişiyi işlevsel olmayan duygu ve davranışlara iten düşüncelerin değiştirilmesine yardımcı olmaktır. Öncelikle otomatik düşünceler, ara ve temel inançlar ortaya çıkarılır, değiştirilir, kişinin kaçınma örüntüleri tespit edilerek, kişinin ömür boyu kendi kendisine yardımcı olmasını sağlayacak olan BDT becerilerinin kazanılması için çalışır. Böylece bireyin farkındalığı artırılarak, alışmış olduğu düşüncelerden farklı alternatif düşünce tarzlarını da keşfetmesi sağlanır. Bilişsel Davranışçı Terapi; depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, öfke, stres gibi pek çok sorununuzu çözmenize yardımcı olabilir.