RA Pozitif Danışmanlık

HipnoMediatif Yeniden İşleme Terapisi

HipnoMediatif Yeniden İşleme Terapisi |

HYT hastalıktan önce hasta (danışan) temelli bir yaklaşımdır. Hastalıktan önce bireyin varlığı ve yaşadığı sorunlar dikkate alınır. Sadece hastalık tanımlamalarıyla danışanların sınırlı tutulması olası etkin bir terapi yaklaşımı için kısıtlayıcı rol oynayabilir. Aslında HYT, travmatik anılarda olduğu gibi gelecek yönelimli olumsuz yaşam senaryolarında da etkili sonuçlar veren bütüncül bir terapi tekniğidir. Danışan başından geçen, ve kendisinde 1ila 10 arasındaki bir skalada sıkıntı meydana getiren bir olay ve durumu görselleştirebiliyorsa bu durum HYT için çalışma alanı olarak kabul edilebilir. Diğer terapi türlerinde de olduğu üzere bazı dışlama kriterleri olmakla birlikte HYT, aşağıdaki hastalıklarda kullanılabilir. Panik Bozukluğu, Kaygı Bozuklukları, OKB, Depresyon, Komplike Yas, Rahatsız Edici Anılar, olumsuz yaşam deneyimleri, Fobiler, Özgül fobiler, Ağrı Rahatsızlıkları, Yeme Bozuklukları, Performans Kaygısı, Stres Yönetimi, Bağımlılıklar, Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz, Tecavüz, Beden Algısı Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Davranım Bozuklukları, Özgüven Sorunları, Migren, Fibromiyalji ve Fantom Ağrısı, Kompleks ve basit travma ve Travma sonrası stres bozukluğu…