DİKSİYON EĞİTİMİ

AMAÇ :

Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Tüm dünya dillerinde olduğu gibi, Türkçede de standart konuşma dili kuralları bulunmaktadır. Günümüzde başarılı yöneticilere baktığımızda genellikle kendine güvenen, aktarmak istediğini kısa ve öz cümlelerle aktaran, doğru zamanda, doğru yerde iletişim kurabilen insanlar olduklarını gözlemliyoruz.Diksiyon Eğitiminin Amacı; Yöneticilerin kurallarına uygun, akıcı, anlaşılır konuşma becerisini geliştirmek, kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmelerini sağlamak, topluluklar önünde konuşurken heyecanlarını kontrol edebilmelerini sağlamak, sesbilim açısından tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilmelerini sağlamak, sesleriyle birlikte beden dillerini uyumlu ve etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamakdır.

KATILIMCI PROFİLİ :

Program kurumun tüm yönetim kadrosu, satış yöneticileri, pazarlama yöneticileri, insan kaynakları uzmanlarını, yönetici adaylarını ve proje yöneticilerini kapsar.

EĞİTİM DETAYLARI :

Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi,

Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi,

Doğru Sesletimin önemi,

Dinleme – Düşünme – Konuşma Bağlamında Türkçe,

Sözcük ve Deyim Yanlışları,

Kelime ve Söyleyiş Yanlışlıklarının Düzeltilmesi,

Dilin Anlaşılır ve Yalın Kullanılması,

“Diyafram Nefesinin” Kullanımının Öğretilmesi,

Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri veİle Kullanımı,

Ünsüzlerin Doğru Sesletimi,

Yazı Dili İle Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar,

Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları,

Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar,

Konuşmayı Etkileyici Hale Getirme,

Konuşmada İfade Gücünü Zenginleştirme,

Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma,

Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması,

Doğru Telaffuz,

Hazırlıksız Konuşma,

Hitabet,

Doğaçlama,

Beden Dilinin Etkili Kullanımı.Bir cevap yazın