ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

AMAÇ :

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve iş hayatında önemlidir. Etkili bir sunum için; ilgi ve dikkat yüksek düzeyde tutulmalı, verilmek istenen mesaj ikna edici olmalı, ayrıca bazı temel sunuş tekniklerinde ustalaşmış olmak gerekmektedir. Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir.Bu program işleri gereği sunumlar yapan katılımcıların; kendilerini dinleyenleri ikna eden mükemmel sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi, çevrelerinde saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar yapabilmeleri için mevcut yeteneklerini uygulama ve koçluk ile keskinleştirmeyi amaçlar.

KATILIMCI PROFİLİ :

Orta ve Üst derece çalışanlar, İşi gereği sunum yapan tüm profesyoneller

EĞİTİM DETAYLARI :

Etkili Sunumun Önemi,

Sunumun Hazırlanması,

İyi Bir Sunumu Yapabilmenin Yol Haritası,

Sunum Öncesi,

Sunuma Başlamanın Farklı Yolları,

Sunum Öncesi Dikkat Edilecek Noktalar,

Salon Düzeni,

Görsel Malzeme Hazırlarken,

Sunum Yapacak/Eğitim Verecek Kişinin Sorumlulukları,

Sunum Yapacak/Eğitim Verecek Kişinin Etkinliğini Artıracak Özellikler,

Zor Dinleyiciler ve İtirazlar,

İlk İzlenim, İletişim Kurma,

Ses, Söz, Giyim ve Tutum,

Dört Aşamalı Sunum Metodu,

-Motive etme

-Anlatma

-Koçluk

-Hayata Uyarlama

Beden Dilinin Kullanılması,

Sunum Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,

Kaçınılması Gereken Davranışlar,

İzleyiciye Ulaşmak İçin Vazgeçilmez Yöntemler,

Dikkat ve İlgiyi Canlı Tutma Teknikleri,

Sunumun Hedefe Yönelik Olarak Kapatılması Teknikleri.Bir cevap yazın