İNOVASYON EĞİTİMİ

AMAÇ :

İnovasyon Eğitiminin amacı; İş dünyasında yenilenmeyen işletmelerin rakipler tarafından yenileceği ve yok olacağı günümüzde kurumların rekabet baskısından kurtulma yöntemleri ile yöneticilerin ve tüm çalışanların düşünce becerilerini geliştirerek, yaratıcılığı, yenilikçiliği (inovasyon) sürdürebilir hale getirecek, yenilikçi kültür oluşturmak ve kurumun kar bölgesinde bulunmalarına yardımcı olmaktır. Kişinin çalışma esnasında yaptığı işi en iyi kendisinin bildiğini kabulden hareketle, çalışanın yaptığı işi daha kısa zamanda, daha verimli, daha kaliteli bir şekilde yapabilmesi için yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerini de kullanması kuruma artı bir değer katarak kurumun hızlı bir şekilde vizyonunu, misyonunu gerçekleştirmesine olanak tanır.

KATILIMCI PROFİLİ :

Program kurumun tüm çalışanlarını kapsar.

EĞİTİM DETAYLARI :

Dünya’dan Yenilikçilik Örnekleri,

Kendimizi Nasıl Görüyoruz?

Kar Bölgesi,

Karsız Bölgeden Çıkış Yolları,

Rekabet Baskısından Kurtulma Yöntemleri,

Kurumsal Değişim İçin Gereken Yöntemler,

Düşünce Becerilerinin Geliştirilmesi,

Yenilikçilikte (İnovasyonda) İki Ana Adım,

Yenilikçi Düşünceyi Geliştirici Çalışmalar,

Yenilenmeyen Yenilecek,

Sürdürülebilir Yenilikçi Olabilme,

Amaca Yönelik Yenilikçi Ürün,

Hizmet Tasarım Uygulaması,

Amaca Dönük Yenilikçiliğin (İnovasyonun ) 4 Süreci,

İki Tarafında (Firma / Müşteri) Kazan/Kazan Yöntemleri,

Başarılı Olmak İsteyenler İçin 2 Seçenek,

Yenilikçi (İnovatif) Kültür Oluşturma,

Yenilikçi (İnovatif) Kültür Haritası,

Kurum Yeteneklerini Ortaya Çıkaran Etkili Sonuçlar,

Yenilikçilik (İnovasyon) Sürecinde 10 Farklı Yüz,

Kendimizi Nasıl Görüyoruz?

Değerlendirme.Bir cevap yazın