KURUMSAL AİDİYET EĞİTİMİ

AMAÇ :

Kurumsal aidiyet başka bir deyişle kurumsal bağlılık “Çalışanın işe gelirken beyninin yanı sıra yüreğini de işe getirmesi” ya da “Çalışanın kurumsal hedefleri yüreğinde hissetmesi” olarak tanımlanabilir.Kurumlarda kârlılık, pazar payı, sürdürülebilir rekabet gücü, kurumsallaşma, sürekli gelişim, kalite, mükemmellik, , kurum kültürü, değişimin kabullenilmesi, performans, verimlilik gibi kavramlar ancak kurumsal aidiyet kavramı yaşayan bir gerçeklik ise anlam kazanırlar. Kurumsal aidiyet kavramında yaşanan bir çözülme, kurumun varlık derecesinin ortadan kalkmasına kadar gidebilir. Kurumsal Aidiyet Eğitimi ile birlikte katılımcılar kurumsal bağlılık hakkında bilgi sahibi olacaklar, bu konudaki farkındalıklarını artıracaklar, verimli bir organizasyon oluşturabilmenin uygulanabilir ve pratik çözümlerini öğreneceklerdir.

KATILIMCI PROFİLİ :

Program kurumun tüm çalışanlarını kapsar.

EĞİTİM DETAYLARI :

Kurum Kültürü ve Kurumdaşlık Kavramı,

Kültür Kavramı ve Kültür Çeşitleri,

Nerede ve Niçin Çalışıyoruz?

Kurum Nedir? Kurum Kültürü ve Değerleri,

Çalışanlar Olarak Stratejimizi Biliyor muyuz?

Kurumsal Aidiyetin Yerleştiği Bir Kurumda Çalışanlardan İstenenler,

Nereye Ulaşmak İstiyoruz?

Kurum Kültürünün Üç Temel Boyutu,

Çalışan Olma Bilinci,

Kurumsal Gelişimin Boyutları,

Misyon Nedir? Vizyon Nedir?

Kurum Değerlerinin Sorumluluğunu Taşımak,

Değerler Listesi ve Öncelikli Kurum Değerleri,

Etkin Bir Takım Başarısının Sırrı,

İyi Bir Takım Çalışanı Nasıl Davranmalıdır?

Stilimiz ve Karakterimiz Nedir?

Kurum Kültüründe Duygusal Zeka,

Değerler, İnançlar ve Davranışlar,

Gelişim Aşamalarına Göre Kurumlar,

Grup Nedir? Takım Nedir?

Kurumun Üç Başarı Alanı,

Kurum Kültürünü Etkileyen Davranışlar,

Çalışanların Görev Başında Kontrol Listesi,

Değer Vermek, Kulak Vermek, Güven Vermek.Bir cevap yazın