KURUMSAL İLETİŞİM EĞİTİMİ

AMAÇ :

Etkin iletişim bir organizasyon için öncelikle geliştirilmesi gereken beceriler arasındadır. İletişim kurmadan var olmanın ve çalışmanın mümkün olmadığından hareketle iç ve dış müşterilerle iletişimi güçlendirmek, kurulan sağlam bağlantılarla ve iletişime açık bireylerle çalışmak kurum ve kuruluşların rekabet gücünü, verimliliğini ve çalışanların motivasyonunu şüphesiz artıracaktır. Kurumsal İletişim ve Motivasyon eğitim programının amacı; katılımcılaraetkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılmasını, kişisel farkındalığın artırılmasını, mesajların etkin iletilmesini ,iletişim kopukluklarının azaltılmasını ,çalışanların aynı dili konuşmasını , aynı zamanda iç ve dış müşteri memnuniyetinin artırılmasını amaçlamaktadır.

KATILIMCI PROFİLİ :

Kurumun tüm yönetim kadrosu, yönetici adayları, proje yöneticileri, diğer çalışanlar

EĞİTİM DETAYLARI :

İletişim Nedir?

İletişim Çeşitleri,

Empatik İletişim Nedir?

İletişimde Uyum ve Ahenk,

Sözsüz İletişim,

Beden Dilinin Etkin Kullanımı, İletişim Tarzımız,

İletişim Engelleri ve Aşma Yolları Kazan-Kazan İlkesi,

Yanlış Dinleme Etkin Dinleme Soru Sorma İlkeleri,

3 Sandalye Metodu,

Eleştiride Sandviç Metodu,

Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri,

Kişilik Tiplerine Göre İletişim,

İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri,

Algılama Biçimlerine Göre İletişim,

Kurumsal İletişim ve Yönetim,

Kurumsal Hedefler,

Hizmet İlkeleri,

Kurum Misyonu ve Vizyonu,

Kurumsal Karar Almada İletişimin Etkisi,

Hedef Kitleler, Çalışanlar, Müşteriler,

Kurumsal İletişimde Kullanılan Yöntemler,

İletişim Ortam ve Araçları,

Kurumsal İletişimde Etik ve Toplumsal Sorumluluk.Bir cevap yazın