PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

AMAÇ :

Toplam Kalite Yönetimi, organizasyonun tüm süreçlerinde “Sürekli İyileştirmeyi” gerekli kılan, tüm fonksiyonları ilgilendiren bir yönetim felsefesidir. Ayrıca, tüm kalite yönetim sistemleri süreç akışını ve süreç yönetimini zorunlu kılmaktadır. Süreç Yönetiminin anlaşılması ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi, Problem Çözme ve Karar Vermeyi zorunlu kılmaktadır. Üst düzeyde kalite ve performans sonuçlarına ulaşılması, sürekli iyileştirmenin iyi tanımlanmış ve iyi uygulanan sistematik bir yapı içinde ele alınmasını gerekli kılar. Şirket içindeki tüm çalışanların katılımıyla, mevcut ürün ve süreçlerdeki kalite ve verimlilik problemlerini çözmek ve şirketin rekabetçi durumunu devam ettirmek, takım ruhunun aşılanması, yaratıcı zekanın ortaya çıkarılması ve doğru kararlar alabilmek için ana sebeplerin ve çözümlerinin doğru olarak teşhis edilmesi problem çözmek için gerekli olan hususlardır. Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Eğitimi tüm bu içerik için gerekli tüm bilgileri içermektedir.

KATILIMCI PROFİLİ :

Program kurumun tüm çalışanlarını kapsar.

EĞİTİM DETAYLARI :

Problem Nedir?

Problem Çözme Yaklaşımı?

Problem Çözme Süreci,

Takım Çalışması,

Kişilik Profilleri,

Temsil Sistemleri,

Hedef-Sonuç Odaklı Yaklaşımlar,

Hedefe Ulaşmak İçin İyi Biçimlenmiş Koşullar,

Düşünme Düzeyleri,

Stratejik Düşünme,

Problemler ve Paradigmalar,

Veri Analizi,

Beyin Fırtınası,

Sebep Sonuç Analizi,

Pareto Analizi,

Neden Analizi, Sapma Analizi,

Fikir Üretme ve Karar Verme,

Karar Vermede Zihin Haritaları Kullanımı,

Hangi Problem Çözme Tekniğini Kullanmalı?Bir cevap yazın