SİSTEM DÜŞÜNCESİ EĞİTİMİ

AMAÇ :

Sistem Düşüncesi Eğitimi; Sistem düşüncesi mantığı çerçevesinde aşamalı bilimsel problem çözme süreci kapsamında kullanılabilecek yararlı tekniklerin sistematik bir uygulama içerisinde ele alınarak tanıtılmasını ve kullanıma geçirilmesini amaçlamaktadır. Bu program ile birlikte; Çalışanların süreçlere ve problemlere bütünsel bir bakış açısıyla bakabilecek,gerekli ayrıntıları dikkate alarak,yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerini, yeteneklerini geliştirerek kurumun verimliliğine katkıda bulunabileceklerdir.

KATILIMCI PROFİLİ :

Program kurumun tüm çalışanlarını kapsar.

EĞİTİM DETAYLARI :

Resmin Bütününü Görmek,

Sistem Düşüncesi ve Sistem Dili Nedir?

Düşünsel Modeller,

Sistem Temel Örnekleri,

Sıkıntıyı Kaydırma Sistem Temel Örneği,

Neden Analizi,

Sistem İyileştirme Nedir? Sorun Nedir?

Sorun Çözme İş Akışı,

Problem Çözme Süreci,

Karar Verme Ortamı,

Karar Türleri,

Karar Vericinin Özellikleri,

Yaratıcılık,

Rasyonellik,

Günümüz Koşullarında Karar Verme ve Problem Çözmenin Önemi,

Yaratıcı Problem Çözme,

Problem Çözme Sürecinin Temel Engelleri,

Problem Çözme Tekniklerinin İncelenmesi,

Akış Şeması,

Beyin Fırtınası,

Çetele Tablosu,

Pareto Diyagramı (ABC Analizi),

Gruplandırma,

Sebep – Sonuç Analizi (Kılçık Diyagramı),

Kontrol Çizelgesi,

Çatışma Yönetimi.Bir cevap yazın