TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

AMAÇ :

Modern organizasyonlarda katılımcıların iletişim, karar alma ve zamanlarını verimli kullanma açısından büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması için düzenlenen bir programdır. Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılar tarafından konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların yaratıcı düşüncelerini, konuya katkı sağlayan düşüncelerini, kafalarındaki soru işaretlerini eğitim sırasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

KATILIMCI PROFİLİ :

Program kurumun tüm yönetim kadrosu, yönetici adaylarını ve proje yöneticilerini kapsar.

EĞİTİM DETAYLARI :

Niçin Toplanıyoruz?

Toplantı Türleri ve Amaçları,

Gündemi Belirlemek,

Toplantıların Planlanması,

Toplantının Fiziksel Ortamı ve Oturma Düzeni,

Ekip Çalışması,

Toplantıların Yürütülmesi,

Toplantı Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları,

Etkin Zaman Kullanımı,

Toplantı Yönetiminde İzlenen Başlıca Tarzlar,

Katılımcıların Rol ve Sorumlulukları,

Zamanın Verimli Kullanılması,

Toplantı Yöneticisinden Beklenenler,

Aktif Katılımı Sağlama,

Toplantılarda Etkili İletişim,

Güç Durumlarla Baş Etme,

Karar Alma – Grup Kararı Oluşturma,

Motivasyonu Diri Tutmak,

Etkili Toplantı Kazançları,

Toplantı Öncesi ve Toplantı Sonrasında Yapılması Gerekenler,

Toplantı Değerlendirme,

Toplantının Bitirilmesi,

Sonuçların Rapor Edilmesi.Bir cevap yazın