YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

AMAÇ :

Koçluk metodolojisiyle bütünleşen Koç Yönetici kavramı artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde çalışanlardan talep edilmekte ve Koç Yöneticiler kurumların devamlılığına, verimliliğine, karlılığına katkıda bulunmaktadırlar.Yönetici Koçluğu Eğitimi; Yöneticilerin daha etkin liderlik ve yöneticilik yapabilmeleri, ekipleriyle birlikte daha verimli sonuçlar elde edebilmeleri için koçluk becerilerini bir araç olarak kullanarak modern yönetim sistemini benimsemelerini amaçlar.Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar.

KATILIMCI PROFİLİ :

Modern yönetim ve koçluk becerilerini, yönetim araçları arasına katmak isteyen her yönetici

EĞİTİM DETAYLARI :

Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri,

Koçluk Nedir ,Ne değildir ?

Koçluk İle Danışmanlık, Mentörlük Arasındaki Farklar,

Kurum İçi Yönetici Koçluğunun Faydaları,

Yönetici Koçluğunun Kuruma ve Çalışanlara Etkileri,

Takım Arkadaşları İle Bağ Kurmak,

Uyumu Yakalamak,

Empatik Dinleme,

Sizin Gerçeğiniz, Takım Arkadaşınızın Gerçeği,

Yapılandırmak ve Geliştirmek,

Takım Hedeflerini Gerçekleştirmeyi Başarmak,

Soru Sorma Sanatı,

Ruh-Beden-Zihin,

Olasılıklar Dünyasına Bakış,

Beynimizin İşleyişi,

Odaklanma Araçları,

Motivasyon Modelini Belirleme,

Hangi Boyuttan Bakıldığını Saptama, Mantık Seviyeleri,

Bilinç Seviyeleri-Öğrenmenin 4 seviyesi

Zihnin Durumlarını Ayırt Etme,

Zihinde Ölçeklendirme, Genelden Özele-Özelden Genele

İç Sabotajcılarla Başetme,

Uyumlu/Uyumsuz Dil Kullanımlarını Ayırt Etme,

Metaforlarla Anlatım,

Yeni Bir Bakış Açısı Yaratmak İçin Yeniden Çerçeveleme,

Sonuç Odaklı Koçluk.Bir cevap yazın