TIBBİ SEKRETERLİK VE DOKÜMANTASYON SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı

Tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini – alan bilgisi – diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.

Meslek Tanımı

Mesleki tanım itibariyle Tıbbi Sekreter; sağlık kurum ve kuruluşlarında, rapor, hasta işlemleri, evrak, istatistik ve kodlama, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toparlayıp tıbbi dokümana dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan sağlık personelidir.

İstihdam Olanakları

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

 • Hastanelerde (Üniversite veya Araştırma, Devlet, Özel)
 • Sağlık ocağı,
 • Poliklinikler,
 • Tıp merkezler,
 • Aile hekimleri merkezlerinde,
 • Diş hekimleri muayanelerinde,
 • Tıbbi laboratuvarlar vb. yerlerde çalışabilirler.

Tıbbi sekreterler istihdam edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunan (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri) gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.

Eğitim Süresi ve Şekli

Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitim süresi 60 gündür. Eğitime ait videolar ve dokümanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Kimler Katılabilir?

Eğitime katılabilmek için ön koşul bulunmamaktadır. Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes eğitime başvurabilir ve sertifika sahibi olabilir.

Başvuru Tarihi

Eğitime son başvuru tarihi sitede geri sayım aracında “Başvuru Bitimine Kalan Süre” şeklinde gösterilmektedir. Bu süre bitmeden önce eğitime başvurulması gerekir.

Sınav

 • Kursiyerin, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alması gerekir.
 • Sertifika sınavı yine internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
 • Sınavda başarısız olan kursiyerlere ücretsiz sınav hakkı verilmektedir.
 • Kursiyer sınavını 30 gün içerisinde vermelidir.
 • Sınav dönemi bittikten sonra kursiyerin sertifikası hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiği adrese bir ay içerisinde kargo ile gönderilir.
 • Gönderilecek sertifika bir katılım belgesi değil, üniversite onaylı eğitim başarı sertifikasıdır.

Eğitim Satın alma ve Eğitime Başlama Süreci

Kursiyer, internet sitemizden başvurusunu ve ödemesini yapar (başvuru esnasında kredi kartı ile tek çekim veya anlaşmalı kartlar ile taksitle yapabilir. Ya da internet sitemizden başvurusunu yaptıktan sonra eğitim ödemesini banka havalesi, EFT ve ATM yöntemleriyle yapabilir)
Kursiyer başvuru ve ödemesini yaptıktan sonra “Başvurunuz Onaylanmıştır” başlıklı bir e-posta gönderilir. Eğitim tarihleri, kullanıcı adı ve şifre ise kursiyerin cep telefonuna SMS mesajı ile eğitimin başladığı gün gönderilir. Kursiyer uzaktan eğitim sistemi üzerinden eğitimini tamamlar ve sertifika sınavına girer. Ardından, sertifikası adresine kargo ile gönderilir. (Sertifikanın yanı sıra not döküm belgesi de gönderilir.)

REKTÖR ONAYLI, HOLOGRAMLI, RESMİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA
 

 

PROGRAMDAN BAZI BAŞLIKLAR

 1. TIBBİ SEKRETERLİĞE GİRİŞ
  • SEKRETERLİK HAKKINDA BİLGİLER
  • TIP SEKRETERLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER
  • PROTOKOL KURALLARI
  • SAĞLIK MESLEK ETİĞİ
  • HASTA HAKLARI
 2. TIBBİ DOKÜMANTASYON
  • TIBBİ DOKÜMAN, DOKÜMANTASYON İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
  • TIBBİ DOKUMANTASYON
  • TIBBİ DOSYALAMA
  • TIBBİ ARŞİVLEME
  • ICD (ULUSLAR ARASI TANI SINIFLAMASI)
 3. YAZIŞMA TEKNİKLERİ
  • KURUM YAZIŞMALARI
  • RESMİ YAZILAR
  • YAZI ÇEŞİTLERİ
 4. SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
  • TIBBİ SEKRETERLİK İŞ HAZIRLIĞI
  • SAĞLIK KURUMLARI VE PERSONEL YÖNETİMİ
  • DEVLET YÖNETİM ORGANLARI
  • SAĞLIK MEVZUATI
 5. SAĞLIK KURUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
  • HASTA KAYIT İŞLEMLERİ
  • MEDİKAL BİLGİ İŞLEMLERİ
  • PERSONEL VE HASTANE BİLGİ SİSTEMİ
 6. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
  1. SAĞLIKTA İLETİŞİM
   • HASTA İLE İLETİŞİM
   • HASTA YAKINLARIYLA İLETİŞİM
   • ENGELLİ BİREYLER İLE İLETİŞİM
   • ÖZEL DURUMLARDA İLETİŞİM
  2. İŞ HAYATINDA İLETİŞİM
   • ETKİLİ İLETİŞİM
   • İLETİŞİM SÜRECİ
   • İLETİŞİM TÜRLERİ ve ŞEKİLLERİ
   • İLETİŞİM ENGELİ
   • İŞ HAYATINDA ÜST ve AST İLE İLETİŞİM DİLİ
  3. TOPLUMSAL İLETİŞİM
   • KİŞİSEL İLİŞKİLER
   • TOPLUMSAL GRUPLAR
   • TOPLUM PSİKOLOJİSİ
   • İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR
 7. TIBBİ TERMİNOLOJİ
  • ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
  • İNSAN YAPISINA İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • KARDİYOVASKÜLER SİSTEME İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • KAN VE KAN YAPICI ORGANLARA İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • SOLUNUM SİSTEMİNE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • SİNDİRİM SİSTEMİNE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • HAREKET SİSTEMİNE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • SİNİR SİSTEMİNE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • PSİKİYATRİK HASTALIKLARA İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • ÜRİNER SİSTEME İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • GENİTEL SİSTEME İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • ENDOKRİN SİSTEME İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • GÖZE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • KULAK-BURUN-BOĞAZA İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
  • DERİYE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER
 8. TEMEL İLK YARDIM
  1. İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ
   • İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI
   • BİRİNCİ DEĞERLENDİRME
   • İKİNCİ DEĞERLENDİRME
  2. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
   • YETİŞKİNLERDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
   • ÇOCUKLARDA TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
   • BEBEKLERDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
   • SOLUNUM YOLU TIKANMALARINDA İLK YARDIM
  3. YARALANMALARDA İLK YARDIM
   • DIŞ KANAMALAR
   • İÇ KANAMALAR
   • YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ
   • BÖLGESEL YARALANMALAR
  4. KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM
   • KIRIK VE KIRIK ÇEŞİTLERİ
   • BAŞ VE OMURGA KIRIKLAR
   • ÜST EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI
   • KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VEBURKULMALAR
  5. HASTA VEYA YARALILARIN TAŞINMASI
   • ACİL TAŞIMA TEKNİKLERİ
   • KISA MESAFEDE HIZLI TAŞIMA TEKNİKLERİ
   • SEDYE OLUŞTURARAK TAŞIMA
  6. DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM
   • ACİL BAKIM GEREKTİREN HASTALIKLARDA İLK YARDIM
   • ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM
   • SICAK ÇARPMASI,YANIK VE DONMALARDA İLK YARDIM
   • VÜCUDA YABANCI CİSİM KAÇMALARINDA İLK YARDIM

İş İlanları

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Tıbbi Sekreter İstihdamı ile ilgili yayınladığı genelge için Tıklayınız..

ÖRNEK DERS VİDEOSUBir cevap yazın