YAZILIM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Tanımı

Bilişim Teknolojileri çağındayız ve her geçen gün Yazılıma oluşan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle web uygulamaları alanında her geçen gün çok daha kaliteli projeler üretilmektedir.

Sertifika Programının Amacı

Sertifika programı ile farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara Visual Studio 2015 ve C# yazılım dilleriyle ilgili Temelden Uzmanlığa Yazılım Eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Başvuru Şartı

Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. İsteyen herkes başvuru yapabilir.

Bu eğitim Kimler için ?

 • Bilgisayar Teknolojilerine ilgi duyanlar,
 • Üniversiteden yeni mezun ya da öğrenci olup kendini geliştirmek isteyenler,
 • Microsoft sınavlarına hazırlanan,
 • Çok talep gören Bilgisayar sektöründe yeni meslek sahibi olmak isteyenler..

Başvuru Tarihi

Eğitime son başvuru tarihi sitede geri sayım aracında “Başvuru Bitimine Kalan Süre” şeklinde gösterilmektedir. Bu süre bitmeden önce eğitime başvurulması gerekir.

Sınav

 • Kursiyerin, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alması gerekir. Sınav her modül için 10 sorudan toplamda 50 sorudan oluşmaktadır.
 • Sertifika sınavı yine internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
 • Sınavda başarısız olan kursiyerlere ücretsiz sınav hakkı verilmektedir.
 • Kursiyer sınavını 30 gün içerisinde vermelidir.
 • Sınav dönemi bittikten sonra kursiyerin sertifikası hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiği adrese bir ay içerisinde kargo ile gönderilir.
 • Gönderilecek sertifika bir katılım belgesi değil, üniversite onaylı eğitim başarı sertifikasıdır.

Eğitim Satın alma ve Eğitime Başlama Süreci

Kursiyer, internet sitemizden başvurusunu ve ödemesini yapar (başvuru esnasında kredi kartı ile tek çekim veya anlaşmalı kartlar ile taksitle yapabilir. Ya da internet sitemizden başvurusunu yaptıktan sonra eğitim ödemesini banka havalesi, EFT ve ATM yöntemleriyle yapabilir).

Kursiyer başvuru ve ödemesini yaptıktan sonra “Başvurunuz Onaylanmıştır” başlıklı bir e-posta gönderilir. Eğitim tarihleri, kullanıcı adı ve şifre ise kursiyerin cep telefonuna SMS mesajı ile eğitimin başladığı gün gönderilir. Kursiyer uzaktan eğitim sistemi üzerinden eğitimini tamamlar ve sertifika sınavına girer. Ardından, sertifikası adresine kargo ile gönderilir. (Sertifikanın yanısıra içerik belgesi ve not döküm belgesiyle birlikte toplamda üç belge gönderilir.)

Başvuru Şartı

Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. İsteyen herkes başvuru yapabilir.

EĞİTİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ

1) Programlama Teknikleri Sertifika Programı

Bu eğitim, daha önce hiç yazılım ile ilgilenmemiş ve sıfırdan yazılıma başlayacaklar için giriş niteliğindedir. Yazılımı gündelik hayatımızın en temel parçası olarak ele alıp, adım adım nasıl yazılımcı olacağınızı ve temel kavramları ne kadar kolay öğrenebileceğinizi göreceksiniz. Bilgisayarın dilinden anlayıp, onunla aynı dili konuşabileceksiniz.

MODÜL I- TEMEL PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ

 1. Programlama nedir?
 2. Programlama basmakları (1 örnek)
 3. Algoritma Nedir?
 4. Bir problemin çözümünde algoritma geliştirme (örnekli)
 5. Algoritmada Giriş-çıkış değimleri (1 örnek)
 6. Değişkenler – Veriler ve Veri Tipleri
  • Değişken nedir
  • Değişken adı verme kuralları
  • Genel olarak değişken türleri
   • Sayısal Değişkenler
   • Alfasayısal değişkenler
   • Tarih tipi değişkenler
  • Veri nedir?
  • Bilgi Nedir?
 7. Sabitler
  • Sayısal Sabitler (1 örnek)
  • Alfasayısal Sabitler (1 örnek)
 8. Algoritmada işlemler
  • Matematiksel işlemler
   • Matematiksel işlem operatörleri
   • Matematiksel işlem öncelik sırası
  • Mantıksal işlemler
   • Mantıksal işlem operatörleri
   • Mantıksal Karar yapıları (EĞER/İSE/DEĞİLSE) (örneklerle)
 9. Hatalar ve Hataların kontrolleri
 10. Döngüler (örneklerle)
 11. Diziler
  • Dizi Değişkenleri
  • Tek Boyutlu diziler
  • Çift Boyutlu dizler
  • Dizilere değer girme
  • Dizileri Yazdırma

PROJE: Girilen iki sayıyı çarpan ve çarpım sonucunu yazdıran hazırlayınız (Not: çarpa işlemini kullanmadan)

MODÜL II – YAZILIM GELİŞTİRME TEMELLERİ

 1. Yazılım(Software) nedir
 2. Donanım (Hardware) nedir
 3. Kaç türlü yazılım vardır
  • Sistem Yazılımları (örnek: Windows 8 işletim sistemi)
  • Uygulama Yazılımları (örnek: Office 2015, Visual Studio .Net 2015)
 4. Uygulama yazılımları Yapısal olarak kaç türlüdür
  • Windows tabanlı (masaüstü) Yazılımları (Paket programlar
  • Web tabanlı yazılımlar (Tarayıcılardan bir web adresiyle açılan sayfalar örnek: https://mebbis.meb.gov.tr/, http://www.vakifbank.com.tr/)
   • Sabit sayfalar (Bilgi içerikli sayfalar)

Sabit Sayfaları oluşturan Bileşenler:

 • HTML kodları ile tasarım
 • Görsel ögeler (Resimler, animasyonlar)
 • Sayfa tasarımına destek veren scripler (Jawa sc, J sc, vb Sc)
 • Dinamik sayfalar (etkileşimli sayfalar)
 • Script dilleriyle hazırlanan (PHP ya da ASP) sayfalar
 • Nesne yönelimli (Object Oriented) programlama teknikleri ile hazırlanan sayfalar (ASP.Net)

Sınav: 10 soruluk test sınavı

 

2) C# ile Nesne Yönelimli Yazılım Sertifika Programı

Visual Studio 2015 ile C# yazılım dilini kullanarak masaüstü programlamaya başlıyoruz. Microsoft Visual Studio .Net Kurulumu, C# Programlama dili ile kod yazmak, C# .Net ile Windows Uygulamaları (Windows Applications), Windows Form İşlemleri vb.

MICROSOFT .NET İLE MASAÜSTÜ YAZILIM GELİŞTİRME (Nesne Yönelimli Programlama-Object Oriented Programming )

 1. Microsoft Visual Studio .Net Kurulumu ve Sistem Gereksinimleri
 2. .Net Nedir
 3. .Net Platform özellikleri
 4. Nesne yönelimli (Object Oriented) programlamayı anlamak
  • Nesne(class)-methot(metot)-olay(event) kavramları
  • .Net Programını derleme ve çalıştırma
   • MSIL (Microsoft Intermediate Language) nedir
   • CLR (Common Language Runtime) Nedir
   • Assembly nedir
 5. .Net Framework (Class Library-Sınıf Kütüphanesi) nedir
 6. C# Programlama dili ile kod yazmak
  • Kuşak imleri (İşlem parantezleri)
  • IntelliSense’lar (komutlardan sonra konulan . işareti ile açılan metotlar)
  • Ayıraçlar (parantezler) ve ipuçları
  • Bir örnekle anlatılanları tamamlamak
 7. C# .Net ile Windows Uygulamaları (Windows Applications)
  • .Net Programını başlatma
  • Yeni Bir proje oluşturma
   • Project Type (Proje tipi) seçimi
   • Templates (Şablon) seçimi
   • Name-Location-Solution kavramları
  • .Net platformunda sayfa bölümleri
  • Windows Uygulama sayfasındaki kavramlar
   • Using System
   • Namespace
   • public partial class
   • Initialize Component()
   • private void
  • Windows Uygulamasını çalıştırma
   • Debug mod
   • Relase mod
  • Veri Türleri (Collection Types)
   • Değer Türleri (Stack bellekte tutulanlar)
   • Referans Türleri (Heap bellekte tutlanlar)
   • Değişken tanımlamaları
   • Değişken isimlendirme (Camel Notasyonu)
   • Aritmetik İşlem Operatörleri
   • Aritmetik işlemlerde ön ve arka ek kullanma
   • İlişkisel (Karşılaştırma) Operatörler
   • Mantıksal ve Bit Düzeyi (Logical and Bitwise) Operatörleri
 • Değişken Tanımlama Blokları
  • Yordam Seviyesi
  • Class seviyesi
  • Class seviyesinde public tanımlama
 • Windows Form İşlemleri
  • Projeye yeni Windows Form ekleme
  • Dışardan form ekleme
  • Proje içinde form çoğaltma
  • Başlangıç Formunu (start up Form) değiştirmek
  • Formların metotlarını (Fonksiyonlar) Kullanma
  • Formlar arası geçiş ve veri taşıma
 • Karar Yapıları
  • if/else
  • Switch/case
 • Kontrollerin (Nesnelerin) Kullanımı
  • Textbox
  • RadioButton
  • checkBox
  • DateTimePicker
  • comboBox
  • ListBox
  • TabControl
  • MenuStrip
 • Olay (event) oluşturmak
 • Tür Dönüşümleri (type conversion)
 • Hata Ayıklama
  • Hata Türleri
  • TaskList Penceresinde hataları anlama
  • Breakpoint ve Breakpoints Penceresi
  • Output Penceresi
  • TryPars ile hata yakalama
  • Trycatch ile hata yakalama
   • Catch hata çeşitleri
 • Finally Kullanımı
 • Throw kullanımı
 • Döngüler (For döngüsü)
 • Diziler
  • Dizi tanımlama
  • Diziye değer aktarma
  • Diziyi yazdırma
  • Çift Boyutlu dizi tanımlama ve değer aktarma/Yazdırma

  PROJE ÖDEVİ: Personel Bilgi Formu Tasarımı3) ASP.NET ile Web Tabanlı Yazılım Sertifika Programı

  Visual Studio .NET ile Web uygulamaları geliştirmeye geçiyoruz. Bu eğitim boyunca C# yazılım dilini kullanarak Visual Studio 2015 ortamında ASP.NET projeleri üretebilecek ve web üzerinde projelerinizi nasıl yayınlayacağınızı öğreneceksiniz. Tabi Web konusuna girmeden önce HTML, CSS, JavaScript, IIS (Internet Information Server) gibi bir çok teknolojiyi de öğreneceksiniz.

  WEB  PROGRAMLAMA (ASP .NET)

  • Web Nedir
  • Web Sayfaları
   • Statik Sayfalar
   • Dinamik Sayfalar
  • Web sayfaları nasıl hazırlanır (Dreamveawer)
   • HTML nedir? HTML ile sayfa tasarımı
   • Grafiksel Sayfa tasarımı
   • CSS ile sayfa tasarımı
  • Web Sayfalarında Scriptler
   • Client side Script (Kullanıcı taraflı scriptler)
   • Server side Script (Sunucu taraflı scriptler)
   • Server side ve client side scriptlerin özellikleri-farklılıkları
  • Dinamik web sayfaları
   • Server side scriptlerle dinamik sayfalar hazırlamak
   • OOP (Object oriented programming) teknolojileri ile dinamik sayfalar hazırlamak
  • ASP .Net nedir
  • ASP .Net geliştirme ortamı (visual Studio .Net)
  • ASP .Net Projesi nedir, nelerden oluşur
  • ASP .Net teknolojileriyle hangi tür projeler oluşturulur
  • Yeni bir ASP.Net projesi oluşturma
  • ASP .Net projesini çalıştırma
   • debug mod
   • release mod
  • ASP.Net projelerini sunucuda yayınlama
   • IIS (Interten Information Services) nedir?
   • IIS kurulumu
   • ASP .Net projesinin sunucuda yayınlanması için IIS de yapılacak ayarlar
   • ASP.Net projesini server da yayınlamak için 80 güvenlik portunun açılması
   • ASP.Net projesini server da yayınlamak için server tarafına gönderilecek dosyalar
  • ASP.Net de projeyi istenen formla başlatma (Start up web form)
  • ASP .Net projesine dışardan form ekleme
  • ASP .Net projesinde form çoğaltma
  • ASP .Net de bir sonraki sayfayı çağırma metotları
   • a tag’i ile link vererek
   • client scriptleriyle
   • Response.Redirect komut bloğu ile
   • HTML nesnelerinin onclick parametreleri ile
  • ASP.Net de form tasarımı
   • Div Tag’leri ile tasarım
   • Table ile tasarım
   • CSS etiketleri ile tasarım
  • ASP.net içinde clinet side scriptleri kullanmak (örneklerle)

   

  4) SQL Server ile Veri Tabanı Sertifika Programı

  Öğrenilen masaüstü ve web programcılığında, veritabanı ile çalışmaya başlıyoruz. MS-SQL ile Veri tabanı oluşturmak, sorgular yapmak ve mevcut programlarla entegre çalıştırıyoruz. Veri tabanı nedir, İlişkisel veri tabanı Yönetim Sistemi, Tablo çeşitleri, Data integrity, Transact-SQL – T-SQL Nedir?, SQL Komut Grupları, SqlServer veri tabanı kurulumu vb.

  VERİ TABANI YÖNETİMİ

  • İLİŞKİSEL VERİ TABANI
  • Veri tabanı nedir
  • İlişkisel veri tabanı Yönetim Sistemi – RDMS (Relational Database Management System ) Nedir
  • Veri tabanında bulunan temel kavramlar
   • Table
   • Column
   • Rows
   • Field
   • Primaary Key
   • Foreign Key
  • Tablo çeşitleri
   • Main Table (Ana Tablo)
   • Sub Table (Alt Tablo)
  • Data integrity (veri bütünlüğü)
   • Nesne Bütünlüğü (Entity Integrity
   • Başvuru Bütünlüğü (Referential Integrity)
   • Sütun Bütünlüğü (Column Integrity)

  Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Bütünlük (User-defined Integrity)

  • veri tabanı üzerinde tablolar arası ilişki (Statements relations)

   

  • T-SQL
  • TSql Nedir?
  • SQL Komut Grupları
   • Veri Getirme (Data Retrieval) Komutları-DRL
   • Veri Değiştirme (Data Manipulation) Komutları – DML
   • Toplu-işlem Kontrolü (Transaction Control) Komutları
   • Veri Kontrolü (Data Control) Komutları – DCL
   • Veri Tanımlama (Data Definition) Komutları – DDL
  • SELECT cümlesi
  • SQL İşleçleri
  • ALIAS (Takma ad)
  • Bileşkeler (Joins)
  • Verinin Gruplandırılması (Group By işlemleri)
  • Verinin Sırlanması (Order By işlemleri)

   

  • MSSQL SERVER VERİ TABANI
  • SqlServer veri tabanı kurulumu
  • Clint (Kullanıcı) Uygulamaları
   • T-SQL
   • XML
   • OLEDB ve ODBC  Uygulama Arayüzleri
   • ADO.NET
   • English Query
  • veri tabanı nesneleri
   • Tables
   • View
   • Diagram
   • Stored Procedure
   • Rules
   • Users
   • Roles
   • Default
  • MsSql Server nesneleri için isim tanımlama kuralları
  • Kullanıcı hesapları ve Rolleri
  • Veri tabanı Oluşturma
  • Tablo oluşturma
  • Tablolar arası ilişki Oluşturma (Diagram)
  • View oluşturma
  • Index oluşturma
  • Database ve Table Import-Export işlemleri
  • Trigger (Tetikleyici) Oluşturma

   

  5) İleri .NET Sertifika Programı

  Proje tasarım ve yönetimininde içinde bulunduğu XML ve mobil uygulamaların anlatıldığı ileri seviye konular ile uzmanlığa geçiyoruz. Class (sınıflar) oluşturmak, Class projesi oluşturmak (DLL) ve bu DLL’i bir projede kullanmak, ADO.Net nedir, AJAX ile veri işlemleri, Tasarım ve Proje Yönetimi basamakları, Uygulamalı ASP.Net proje çalışması vb.

  İLERİ SEVİYE .NET UYGULAMALARI

  • Class (sınıflar) oluşturmak
   • Class nedir
   • Class içinde hangi bölümler oluşturulur
    • class
    • Alt program (Procedure)
    • Fonkisyon (Function)
   • Aynı form (class) içinde oluşturumak
   • Class çağırmak (Nesne oluşturmak)
   • Farklı formlarda yazılıp çağrılması
   • namespace (Uygulamanın adı)seviyesinde tanımlanıp, aynı namespace içindeki farklı formlardan çağırmak
   • Class dosyası oluşturarak çağırmak (aynı proje içinde bağımsız class dosyası)
   • Class projesi oluşturmak (DLL) ve bu DLL’i bir projede kullanmak
  • Microsoft .Net’de veri tabanı uygulamaları
   • ADO.Net nedir
   • ADO.Net metotları
   • Bir ASP.Net projesi içinde nesne kullanılarak veri tabanına bağlanmak ve veriyi arayüzde göstermek (GridView nesnesi)
   • Veri tabanına bağlantıyı runtime zamanı (arka plan kodları) ile yapmak
    • connection oluşturmak
    • Sql cümlesi yazmak
    • Dataadaptor oluşturmak
    • Dataset oluşturmak
    • GridView’e Dataseti aktarmak ve Arayüzde göstermek
   • Procedure seviyesi connection
   • Form seviyesi conenction
   • class seviyesi connection
   • Arayüzde veri işlemleri
    • SELECT cümlesini gride de göstermek
    • Isert-Update-Delte işlemini arayüzde yapmak
    • DropDownList (Açılır Liste) doldurmak ve seçileni almak
  • XML (eXtensible Markup Language-Genişletilebilir İşaretleme Dili)   oluşturmak ve oluşrurulan bu XML i arayüzde kullanlam
  • AJAX ile veri işlemleri (Arayüz oluşturularak)

   

  MODUL VII

  PROJE TASARIMI VE YÖNETİMİ

  • Proje Tasarlanırken nelere dikkat edilmelidir
  • Tasarım ve Proje Yönetimi basamakları
  • Uygulamalı ASP.Net proje çalışması

   

  ÖRNEK DERS VİDEOSUBir cevap yazın