RA Pozitif Danışmanlık

Şema Terapi

Şema Terapi |

Şema Terapi; Geleneksel Bilişsel- Davranışçı tedavilere daha geniş bir bakış açısı sunan ve Young ve arkadaşları tarafından geliştirilen yenilikçi ve bütünleyici bir terapidir. Şema terapi bütünleyici bir yaklaşımdır. Bilişsel-davranışçı öğretilerin yanı sıra, psikodinamik, nesne ilişkileri, bağlanma ve Geştalt yaklaşımlarının bakış açılarını birleştirir. Şema terapi psikolojik bozuklukları patolojikleştirmekten daha çok, normalleştirmeye meyillidir.